بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث یکی از انواع بیمه های مسولیت می باشد و بصورت اجباری  راننده  را ملزم به تهیه آن کی کند .در این بیمه نامه هر خسارتی که مقصر راننده وسیله نقلیه باشد را تحت پوشش قرار می دهد. بیمه شخص ثالث از سه بخش ، حوادث راننده، مسئولیت راننده در قبال اشخاص ثالث وزیان مالی به اموال شخص ثالث تشکیل شده است . منظوراز شخص ثالث، هر شخصی است که توسط وسیله نقلیه دچار زیان بدنی یا مالی  گردد.

 راننده مسبب حادثه جز اشخاص ثالث محسوب نمی شود و اگر دچار مصدومیت گردد از بخش حوادث راننده قابل جبران است. 

 

حداقل تعهد مالی برابر با ۲.۵ درصد دیه ماه حرام  (در سال ۹۹ حداقل تعهد مالی برابر  ۱۱ میلیون تومان ) است، که دارنده وسیله نقلیه می تواند این پوشش را تا مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان با  پرداخت حق بیمه بیشتر، درخواست کند.

حادثه:

تصادف، تصادم (برخوردبا یک جسم ثابت)، سقوط، واژگونی آتش سوزی ویا انفجار وسیله نقلیه

پرداخت خسارت بدنی:

 هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کارافتادگی یا دیه فوت

حوادث مربوط به یدک:

حوادث ناشی از محموله، یدک و تریلر متصل به وسیله نقلیه

هزینه های درمانی مصدومین

هزینه های درمانی ناشی از مصدومیت شخص ثالث در سوانح رانندگی، در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد.

خسارت مالی:

جبران هزینه های ناشی از خسارت مالی به شخص ثالث

 •  خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب(برای تحت پوشش قرار گرفتن این بخش، بیمه بدنه پیشنهاد می گردد)
 • خسارت وارده به محمولات وسیله نقلیه مسبب حادثه
 • خسارت مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
 • خسارت ناشی از محکومیت جزائی و یا پرداخت جرائم
 • خسارت ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق افتد. 

تخفیفات عدم خسارت بیمه نامه

هنگامی که از محل مورد بیمه، خسارتی پرداخت نشده باشد در زمان تمدید بیمه نامه تخفیف عدم خسارت لحاظ می گردد. که هرچه سنوات آن بیشتر باشد تخفیف بیشتری اعمال می شود.

 

سال تخفیف یک سال دو سال سه سال چهار سال پنج سال شش سال هفت سال هشت سال نه سال
درصد ۵% ۱۵% ۲۰% ۲۵% ۳۵% ۴۵% ۵۵% ۶۵% ۷۰%

کسر تخفیفات در صورت حادثه

از ابتدای سال ۹۷ در بخشنامه جدید بیمه مرکزی مقرر گردید، درصورتی که راننده دچار حادثه گردد تمام تخفیفات آن از بین نرود و تنها درصدی از تخفیفات با توجه به خسارت مالی یا جانی کسر گردد. اگر بیمه نامه شامل تخفیف نباشد بابت تعدد خسارت جریمه دریافت می گردد.

 

 

خسارت بیمه نامه سال قبل خسارت مالی خسارت جانی
یکبار خسارت ۲۰% ۳۰%
دوبار خسارت ۳۰% ۷۰%
سه بار خسارت و بیشتر ۴۰% ۱۰۰%

مدارک لازم جهت پرداخت خسارت

خسارت مالی

بدون گزارش نیروی انتظامی

 • تکمیل فرم قبول تقصیراز سوی مقصر و زیان دیده
 • ارائه کارت شناسایی از هر دو طرف
 • ارائه گواهینامه رانندگی و کارت خودرو معتبر مقصر و زیان دیده
 • ارائه بیمه شخص ثالث معتبر از سوی مقصر و زیان دیده
 • بازدید از هر دو ماشین بصورت همزمان

با گزارش نیروی انتظامی

در صورتی که خسارت بالاتر از ۲.۵ رصد تحت جانی بیمه شخص ثالث باشد(در سال ۹۹ معادل ۱۱ میلیون تومان) ، علاوه بر مدارک فوق کروکی پلیس نیز مورد نیاز می باشد

خسارت جانی

در صورت وقوع خسارت جانی برای دریافت دیه و هزینه پزشکی ارائه مدارک زیر الزامی می باشد:

 • بیمه نامه مقصر حادثه
 • گزارش برابر اصل شده کارشناس تصادف با پاسگاه انتظامی محل موقوع حادثه
 • اوراق بازجویی برابر اصل شده مقصر و کلیه زیان دیده یا یا ورثه متوفی
 • گواهی برابر اصل شده پزشک قانونی در مورد مجروحین با گزارش معاینه جسد
 • گواهی برابر اصل شده دفن یا خلاصه فوت افراد متوفی
 • فتوکپی برابر اصل شده کلیه صفحات شناسنامه افراد متوفی
 • فتوکپی برابر اصل شده برگه انحصار وراثت
 • رای قطعی دادگاه

فرانشیز

  در صورتی که خسارت وارده منجر به جرح یا فوت گردد، در اولین خسارت ۲/۵ درصد، دومین خسارت ۵ درصد و سومین خسارت ۱۰ درصد مبلغ خسارت پرداختی از راننده مسبب بازیافت می شود.

۹۸۲۱۸۹۴۳+

بارگذاری مدارک جهت صدور بیمه شخص ثالث

بستن منو