بیمه باربری

امروزه با پیشرفت سیستم های ارتباطی و حمل و نقل در جوامع بشری، اگر چه از شدت بسیاری از ریسک های حمل و نقل کالا کاسته شده، اما با پیشرفت فناوری حمل و نقل، افزایش حجم محمولات وازدیاد سرعت وسایل نقلیه، کالاهای مورد حمل در معرض تهدید ریسک های جدی قرار گرفته اند. در این راستا بیمه باربری به عنوان رشته ای از بیمه اموال، کالا را در مقابل خطرات حمل از طریق دریایی، زمینی و هوایی از مبدا تا مقصد تحت شرایط خاصی مورد پوشش قرار داده و پشتوانه ای محکم در جهت ایجاد اطمینان خاطر برای بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی و بازرگانی فراهم می آورد.

شرکت بیمه سامان با صدور بیمه نامه باربری در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه گذار، کالاها را در برابر منخاطرات مربوط به حمل و نقل تحت پوشش قرار داده و خسارت احتمالی را جبران می نماید.

این نوع بیمه نامه که شرایط و مفاد آن مطابق مقررات داخلی ایران تدوین شده است محموله هایی را که از مبدا، مقصد و مسیر حمل آنها در محدوده جغرافیایی ایران قراردارد در قبال خطرهای ناشی از آتش سوزی، انفجار، همچنین تصادف، تصادم و واژگونی وسیله حمل تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه سامان با درخواست بیمه گذار و دریافت حق بیمه اضافی، دامنه پوشش را به مخاطرات دیگری مانند سرقت کلی محموله، خطرات ناشی از تخلیه و بارگیری، آبدیدگی، برخورد جسم خارجی با محموله و پرت شدن محموله از روی وسیله حمل تعمیم می دهد.

این نوع بیمه نامه شامل انواع محموله های وارداتی، صادراتی و ترانزیتی می شود. در حمل بین المللی بیمه نامه بر اساس شرایط استاندارد انستیتوی بیمه گران لندن صادر می شود و در مورد تایید بیمه گران و مراجع حقوقی اکثر کشورها می باشد.

بیمه سامان، بیمه نامه حمل و نقل بین المللی را با هریک از شرایط A,B و C صادر می نماید. این شرایط در سطح جهان با همین عناوین مشهورند و دامنه پوشش هر کدام با دیگری متفاوت می باشد.

نوع خطر A B C
آتش سوزی و انفجار
به گل نشستن، زمین گیر شدن، برخورد با کف دریا، غرق شدن، واژگون شدن کشتی یا شناور
واژگون شدن یا از راه و از خط خارج شدن وسیله حمل زمینی
تصادم یا برخورد کشتی، شناور یا وسیله حملدیگر با خر جسم خارجی به غیر از آب
تخلیه کالا در بندر اضطراری
تخلیه کالا در جریان زیان همگانی
به دریا انداختن کالا برای سبک سازی
زلزله، آتش فشان یا صاعقه
به دریا افتادن کالا از روی عرشه کشتی
ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به کشتی، شناور، محفظه کالا، کانتینر، لیفت وان یا محل انبار
تلف کلی هر بسته در کشتی یا شناور و یا تلف کلی هر بسته به علت افتادن در هنگام بارگیری یا تخلیه کشتی یا شناور
دزدی، دله دزدی، عدم تحویل
خسارت ناشی از کالا مجاور، قلاب زدگی، آبدیدگی، روغن زدگی
خسارت های تاشی از چنگک زدگی و شکست
ریزش، کسری
دزدی دریایی
ساییدگی، زنگ زدگی، نشت، شکست
لب پریدگی، کج شدن، خراشیدگی، ضربه دیدگی
آسیب و تخریب عمدی مورد بیمه ، توام با سوء نیت هر کس
خسارت های ناشی از باران و آفتاب
کرم زدگی، موش زدگی، آفت زدگی
طوفان
استثنائات مندرج در شرایط A B C
آسیب یا تخریب عمدی کالای مورد بیمه یا قسمتی از ان توام با سو نیت از طرف هرکس
نشت و ریزش عادی، کسری عادی وزن یا حجم و یا فرسودگی و پوسیدگی عادی مورد بیمه
تلف، آسیب یا هزینه ناشی از ناکافی و نامناسب بودن بسته بندی و یا آماده سازی مورد بیمه برای حمل، بسته بندی مندرج در این بند شامل بارچینی در کانتینر و لیفت وان نیز می گردد. به شرط اینکه چنین عملی قبل از شروع بیمه کالا یا به وسیله بیمه گذار یا کارکنان وی انجام شده باشد
تلف، آسیب یا هزینه ناشی از سوء عمل ارادی بیمه گذار
تلف، آسیب یا هزینه که علت اساسی آن تاخیر است حتی اگر تاخیر ناشی از خطرات بیمه شده باشد
تلف، آسیب یا هزینه ناشی از ورشکستگی یا اعسار مدیران، مالکان، اجاره کنندگان یا گردانندگان کشتی یا قصور در انجام تعهدات مالی از طرف یکی از آنها
تلف، آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه
تلف، آسیب یا هرینه ناشی از کاربرد هر نوع سلاح جنگی که با انرژی اتمی یا شکست و یا ترکیب هسته ای یا واکنش مشابه دیگر یا نیرو و ماده رادیوکتیو کار کند
نا مناسب بودن کشتی، کرجی یا کانتینر و لیفت وان جهت حمل سالم مورد بیمه مشروط بر اینکه بیمه گذار یا کارکنان وی از عدم قابلیت دریانوردی یا نامناسب بودن در زمان بارگیری کالای مورد بیمه در زمان مذکور اطلاع داشته باشند
عدم قابلیت دریانوردی کشتی کرجی
خطرات جنگ، جنگ داخلی، شورش، بلوا، تروریسم، اعتصاب، قیام و زد و خوردهای داخلی ناشی از این امور یا هرگونه عمل خصمانه توسط یا علیه یکی از دو قدرت متخاصم همچنین توقیف ضبط، مصادره، تصرف، یا اثرات ناشی از این اموریا اثرات ناشی از اقدام به شروع آنها
مین، اژدر و بمب های متروکه یا سلاح های به جا مانده
عمل اعتصاب، جلوگیری از ورود کارگران، تعطیلی محل کار، درگیری های کارگری، آشوب ها و اغتشاشات داخلی
صرف نظر بیمه گر از هرگونه نقص تعهد ضمنی مربوط به قابلیت دریانوردی کشتی و مناسب بودن کشتی برای حمل مورد بیمه، مگر اینکه بیمه گذار یا کارکنان و از عدم قابلیت دریانوردی و یا نامناسب بودن اطلاع داشته بشند

اینکوترمز

بستن منو